Language:
محل تبلیغات
محل تبلیغات

درباره ایران هلث

هر زمان که انسان به بالاترین سطح شعور اجتماعی دست یابد، به نمایشگاه به عنوان نمونه ای بارز از خرد جمعی پیشرفته روی آورده است. این رویکرد اساسی حدود شش هزار سال پیش یعنی آن زمان که بشر برای نخستین بار نیاز به برپائی نمایشگاه را احساس کرد اتفاق افتاد. نمایشگاه پدیده ای چند وجهی است که در همه بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی نقش های تعیین کننده ای دارد و ضمن اثرپذیری از موارد فوق، همه جنبه های زندگی را تصحیح می کند و آنها را اعتلا می بخشد و نمایشگاه بین المللی صحنه هنرنمایی ملت ها در ارتباط با تبادل دانش، بینش، فن آوری، کالا، خدمت و آینده نگری است.

محل تبلیغات
محل تبلیغات
حامیان نمایشگاه